Hendikepovaným lidem se zvýší příspěvky. O kolik?

Od částky životního minima se odvíjí i výše některých opakovaných příspěvků na kompenzaci těžkého zdravotního postižení.

Částky příspěvků jsou vyjádřeny jako násobky životního minima, to znamená, že k jejich úpravě dochází vždy s úpravou částek životního minima platného od 1. července. Jde především o peněžní příspěvek na přepravu, na kompenzaci zvýšených výdajů (dietní stravování, hygiena nebo opotřebování, provoz osobního motorového vozidla, pes se speciálním výcvikem).

Příspěvek na přepravu by měl být nově v částce 118,93 eura (nyní je to 111,26), na dietní stravování – I. skupina – 43,27 eura (nyní 40,48), II. skupina – 21,63 eura (nyní 20,24), III. skupina – 12,98 eura (dnes 12,15), příspěvek na kompenzaci zvýšených výdajů souvisejících s hygienou nebo s opotřebováním šatstva, prádla, obuvi a bytů. zařízení 21,63 eura (v současnosti 20,24), na provoz auta 38,93 eura (nyní 36,42) a na péči o psa se speciálním výcvikem 51,92 eura (dnes 48,57).

Kompenzace formou příspěvků slouží ke zmírnění nebo překonání sociálního důsledku těžkého zdravotního postižení, přičemž jde o zdravotní postižení s mírou funkční poruchy nejméně 50 procent. Funkční porucha je nedostatek tělesných, smyslových nebo duševních schopností člověka, která z hlediska předpokládaného vývoje zdravotního postižení bude trvat déle než 12 měsíců.

Car parked in a place reserved for people with disabilities

Výše by měly být i příspěvky na osobní asistenci a opatrování. Sazba na jednu hodinu osobní asistence by měla být od července v částce 5,20 eura, dnes je v částce 4,82 eura.

Příspěvek na opatrování, pokud se o hendikepovaného člověka stará člověk, který nepobírá penzi, je dnes v částce 508,44 eura, pokud se o zdravotně znevýhodněného člověka stará důchodce, částka příspěvku je 254,22 eura. U pečovatele v produktivním věku při opatrování jedné osoby s těžkým zdravotním postižením se peněžní příspěvek navrhuje zvýšit na částku 525,65 eura měsíčně, tedy na výši čisté minimální mzdy pro rok 2022. Pokud takové opatrování provádí pečovatel pobírající některou ze zákonem stanovených důchodových dávek, peněžního příspěvku na opatrování by měla být 262,85 eura měsíčně.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram