Další hřebík do „rakve“ nákladní železniční dopravy. Železnice jim navrhly zvýšení ceny energie o skoro 100 procent

Železnice SR dopisem navrhly nákladním železničním dopravcům zvýšení ceny elektrické energie o téměř 100 procent. A to i přesto, že mají mezi sebou uzavřenou smlouvu, platnou do konce letošního roku, informují dopravci v tiskové zprávě.

Nákladní železniční dopravci Slovenska tento návrh radikálně odmítají. Znamenal by totiž výrazné snížení konkurenceschopnosti železniční dopravy nejen vůči silniční dopravě, ale také vůči dopravcům ze zahraničí. Opět žádají ministra dopravy Andreje Doležala, aby začal systematicky řešit situaci nákladní železniční dopravy na Slovensku.

„Návrh, který jsme obdrželi pouze v písemné podobě, odmítáme i proto, že na zvýšení ceny elektrické energie od dodavatelů směrem k Železnicím SR nemáme žádný podíl. Proto nerozumíme, proč bychom měli nést tyto neočekávané výdaje,“ říká Patrik Benka, výkonný ředitel Asociace železničních dopravců Slovenka. Železnice SR totiž před koncem roku 2021 dělaly soutěž na nového dodavatele elektrické energie. Tento v krátké době prakticky zkrachoval a přestal dodávat železnicím energii ze dne na den. Proto Železnice SR narychlo uzavřely smlouvu s novými dodavateli. Cena za dodávky se však zvýšila téměř dvojnásob. Toto zvýšení nyní chtějí kompenzovat zvýšením ceny směrem k nákladním železničním dopravcům.

„Jak jsme minulý týden upozorňovali i naší protestní akcí, už nyní jsme v mnohem méně výhodné pozici vůči silniční dopravě. Jako nejekologičtější forma dopravy platíme na rozdíl od silničních dopravců i ekologické daně a emisní povolenky. Po zvýšení ceny za elektrickou energii přestaneme být naprosto konkurenceschopní,“ upřesňuje Patrik Benka. A nejen to. Ztráta konkurenceschopnosti hrozí i vůči zahraničním přepravcům. „Už nyní je Slovensko obcházeno z každé strany, hlavně kvůli nekvalitní infrastruktuře a vysoké ceně za použití tratí. Po případném zvýšení ceny za energii se situace vyhrotí úplně.“

Nákladní železniční dopravci proto požadují, aby zůstala v platnosti současná smlouva o dodávce elektrické energie, kterou podepsali se Železnicemi SR koncem loňského roku. Zároveň žádají, aby Železnice SR hledaly jiné řešení společně s Ministerstvem dopravy SR. \“Využít by bylo možné například prostředky z Enviromentálního fondu, do kterého od roku 2011 všichni dopravci přispěli částkou více než 100 milionů eur,\“ říká Ján Biznár, prezident Asociace železničních dopravců Slovenska.

Electric passenger train drives at high speed departs from the platform

Nákladní dopravci však i nadále požadují zejména komplexní řešení současné kritické situace. „Opět žádáme ministra dopravy SR Andreje Doležala, aby začal řešit systematicky problémy nákladních železničních dopravců. Je nezbytné mít jasnou Dopravní politiku státu, kterou by měla zpracovat skupina složená z odborníků. Jsem přesvědčen, že i to je cesta jak se vyhnout takovým nepříjemným „překvapením“, které mohou být pro některé dopravce až likvidační,“ dodává Ján Biznár.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram