Tabulka, která aktuálně určuje věk odchodu do důchodu

Od 1. ledna tohoto roku se změnila právní úprava věku odchodu do důchodu a stanovil se důchodový věk všem pojištěncům.

Změnil se důchodový věk pojištěnců (žen a mužů) narozených v letech 1957 až 1965, kterým se neodečítalo šest měsíců ve srovnání s důchodovým věkem bezdětného pojištěnce. Důchodový věk se upravil tak, aby každý pojištěnec, který vychoval děti, měl snížený důchodový věk o šest měsíců za každé vychované dítě ve srovnání s důchodovým věkem bezdětného pojištěnce, který se narodil ve stejném kalendářním roce.
Rok narození pojištěnce Důchodový věk mužů, s počtem vychovaných dětí
1 2 3 a více
1957 62 r 61 r 6 m 61 r
1958 62 r 2 m 61 r 8 m 61 r 2 m
1959 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 4 m
1960 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m
1961 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m
1962 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m
1963 63 r 62 r 6 m 62 r
1964 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m
1965 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m
1966 a více 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m
Rok narození pojištěnce Důchodový věk
mužů žen s počtem vychovaných dětí
0 1 2 3 nebo 4 5 a více
1959 62 r 10 m 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 4 m 59 r 9 m
1960 63 r 63 r 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m 60 r 6 m
1961 63 r 2 m 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m 61 r 3 m
1962 63 r 4 m 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 7 m
1963 63 r 6 m 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 61 r 11 m
1964 63 r 8 m 63 r 8 m 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m 62 r 2 m
1965 63 r 10 m 63 r 10 m 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m 62 r 4 m
1966 a více 64 r 64 r 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 6 m
Konkrétní datum dovršení důchodového věku závisí na datu narození pojištěnce.

Cropped shot of an unrecognizable man leaning on his walking stick

Důchodový věk pojištěnec dovrší v kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem jeho narození. Pokud v kalendářním měsíci, ve kterém pojištěnec dovrší důchodový věk, není den, který se číselně shoduje se dnem jeho narození, dnem dovršení důchodového věku je poslední den tohoto kalendářního měsíce.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram